pondělí 31. října 2011

Apple Store a záruka

Když Apple otevřel svůj oficiální internetový obchod i zákazníkům z České republiky, zasadil tím pěknou ránu dosavadním prodejcům. Ceny v jeho internetovém obchodě jsou totiž výrazně nižší.
Prodejci zdůvodňují svou vyšší cenu tím, že na zboží dávají dvouletou záruku, zatímco Apple jen jeden rok. Je to pravda?

Provozovatelem Apple Store pro Českou republiku je oficiálně Apple Sales International - společnost založená v Irsku, se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko. Tedy firma v EU. Nemusíme se tedy starat o clo. Jak je to se zárukou?

Podle odstavce 10.1 dokumentu Zásady prodeje a refundací na webu obchodu poskytuje firma na všechny produkty záruku jeden rok:
10.1
Veškerý nový Hardware podléhá jednoleté omezené záruce na vady materiálu a provedení.
Nicméně v první větě odstavce 10.3 přiznává, že to, co vyplývá z právního řádu České republiky (nás zajímá hlavně nárok na dvouletou záruku), nemůže předchozí odstavec popřít:

10.3 Zákonná práva spotřebitele v České republice
PRO SPOTŘEBITELE PLATÍ, ŽE JEDNOROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ V USTANOVENÍ 10.1 VÝŠE NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE NEBO NEPOZASTAVUJE ŽÁDNÉ PRÁVO SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z NESOULADU SE SMLOUVOU, JEŽ SPOTŘEBITELI NÁLEŽÍ DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 499 ZÁKONA Č. 40/1964 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. 
To vypadá nadějně. Ale významu další věty už bohužel nerozumím:
APPLE VŠAK VYLUČUJE ZÁKONNOU A IMPLICITNÍ ZÁRUKU V ROZSAHU ZÁKONEM DOVOLENÉM A POKUD TAKOVOU ZÁRUKU NENÍ MOŽNÉ VYLOUČIT, JE TAKOVÁ ZÁKONNÁ ZÁRUKA V ROZSAHU ZÁKONEM DOVOLENÉM OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ZÁRUKY A NA OPRAVY ČI VÝMĚNY DLE VLASTNÍ ÚVAHY SPOLEČNOSTI APPLE. 
Zkusil jsem tedy zavolat na zákaznickou linku. Prodejce jednoznačně prohlásil, že poskytují dvouletou záruku.

Jak je to tedy?

Žádné komentáře: