pátek 22. září 2017

Problém s mikrofonem v iPadu

Popis takového zvláštního problému:

Při použití FaceTime a Skype mě druhá strana neslyší. Garageband z mikrofonu nahrává jen šum.

Siri a Fotoaparát (nahrávání videa se zvukem) přitom v pohodě funguje.

S připojenými sluchátky s mikrofonem Facetime a Skype fungují.

Co se dá všechno vyzkoušet:

Základem je zkontrolovat, zda má aplikace Skype povolené používání mikrofonu (Nastavení / Soukromí / Mikrofon). Má. Garageband ani Facetime v seznamu aplikací s přístupem k mikrofonu vůbec nejsou, ale to nejsou ani na iPhonu, kde fungují.

Nastavení zresetovat ( Nastavení / Obecné / Obnovit / Obnovit polohu a soukromí ) a znovu spustit Skype, aby si musel znovu vyžádat přístup k mikrofonu.
Zkontrolovat, jestli otvor pro mikrofon není něčím ucpaný (žvýkačkou?). Jestli není překrytý obalem.

Odinstalovat Skype a znovu nainstalovat.

Vypnout / zapnout iPad (podržet vypínací tlačítko až se objeví nabídka k vypnutí, vypnout).

Reset iPadu (podržet vypínací tlačítko a Home tlačítko společně tak dlouho, dokud obrazovka nezhasne).

Zkontrolovat, jestli je v iPadu poslední verze iOSu ( Nastavení / Obecné / Aktualizace softwaru) a případně zaktualizovat.

Reset do továrního nastavení ( !!! napřed si iPad zazálohovat a zvolit šifrovanou zálohu, aby v ní byla i hesla!!! a pak teprve reset - Nastavení / Obecné / Obnovit / Smazat data a nastavení), pak nastavit jako nový iPad (bez obnovení dat ze zálohy), nově nainstalovat Skype a Garageband

A když to nepomůže:

Odnést iPad do servisu (značkového). Popsat jim co nefunguje a co jste všechno zkusili (jinak po vás napřed budou chtít, abyste to udělali a do té doby se tím nebudou moc zabývat).

Za pár dnů si přijít pro iPad s opraveným mikrofonem.

Co se vlastně stalo:

Co se vlastně stalo a proč se to chovalo tak divně (jedna aplikace zvuk z mikrofonu měla, jiná ne): iPad má mikrofony dva. Siri možná stačí jeden z nich, FaceTime potřebuje ten druhý nebo oba…
iPhony jsou na tom stejně, hardwarová porucha mikrofonu se může projevit stejně i u nich.