neděle 10. července 2011

iTerm 2

Skvělý emulátor terminálu pro Mac OS X iTerm dosáhl na konci roku 2009 verze 1.0 a zdálo se, že tím jeho vývoj skončil. Ale není tomu tak. Objevil se projekt iTerm 2, který z původního iTermu vychází.
Vylepšení je celá řada, z nich jsem zatím hlavně ocenil:

  • Instant Replay - v každém emulátoru terminálu se pomocí scrollbaru můžete vracet k tomu, co jste napsali. To je ale k ničemu u celoobrazovkových aplikací typu vim, top nebo mutt. iTerm 2 ale umí přehrát historii po obrazovkách. Stačí v menu View vybrat Step Back in Time a stroj času se rozběhne.
  • Umí si zapamatovat otevřená okna a jejich rozmístění na obrazovce a po spuštění vše obnovit.
  • Kromě tabů umí rozdělit okno na panely.
  • Pamatuje si historii příkazu Paste
  • Konfigurace profilů je výrazně jednodušší (zmizely Bookmarks....)
  • A po instalaci plně převezme konfiguraci původního iTermu

Žádné komentáře: