čtvrtek 2. dubna 2009

Daňové přiznání přes Internet

Letos jsem zkusil podat své daňové přiznání elektronicky, přes Internet. Osobnímu kontaktu s úřady jsem se sice nevyhnul (musel jsem získat certifikát pro digitální podpis, což obnášelo návštěvu pracoviště České pošty), ale na finanční úřad jsem už opravdu jít nemusel.

Ministerstvo financí soustředilo všechny formuláře, které je možné vyplnit a odeslat elektronicky, na stránku Daňového portálu.

Formulář pro daň z příjmu je poměrně pěkně napsaná Javová aplikace, která se spustí přes www prohlížeč. Součástí aplikace je průvodce, který člověka vede vyplňováním jednotlivých políček formuláře a všech příloh. Současně se ukazuje příslušná nápověda.
Všechno co se má spočítat a dosadit udělá program sám. Před odesláním formuláře navíc provede kontrolu a upozorní na chyby - nevyplnění povinných údajů a různé logické nesrovnalosti.
V průběhu vyplňování je možné si obsah formuláře ukládat průběžně na disk (ba dokonce nutné - pokud se na aplikaci nesáhne 30 minut, tak timeoutuje a již vyplněné údaje by se ztratily - což se může stát třeba během přestávky na oběd...).
Po vyplnění se formulář odešle (přímo z aplikace) na server Ministerstva financí. Před odesláním je digitálně podepsán osobním certifikátem uživatele, zpátky přijde potvrzení (soubor s příponou .p7s - uschovat!). Odeslání zařídí program sám, není nutné nic podepisovat nebo šifrovat "ručně".
A je to.
Ještě je možné si nechat vyplněný formulář uložit jako .pdf soubor a vytisknout.
Pak už jen za dva dny přišlo e-mailem oznámení, že daňové přiznání bylo postoupeno ke zpracování... doufám, že vše dobře dopadne :-)

Celá věc měla několik zádrhelů:
  • funguje to jen pod Windows a s prohlížečem Internet Explorer (přestože je aplikace napsaná v Javě a teoreticky by mohla být přenosná i na jiné operační systémy)
  • prohlížeč musí mít povolené vyskakovací okna (poslední verze IE je mají defaultně zakázané, musí se povolit vyjímka)
  • k podání je nutné vždy přiložit přílohy - oscanované papírové dokumenty. Maximální velikost těchto příloh je omezena na 1000KB. Měl jsem co dělat, abych se do toho limitu vešel.
  • přestože bylo možné zadat cestu k souborům s přílohami, program je tvrdohlavě hledal v adresáři C:\fakepath. Nakonec jsem vyměkl a adresář vytvořil a soubory nakopíroval do něj
  • při odeslání program sdělil, že "knihovna CAPICOM není nainstalována" a tudíž nemůže pro digitální podepsání použít služeb systému, resp. můj osobní certifikát, který jsem do Windows nainstaloval. Vyžadoval předhodit certifikát v souboru (opět do C:\fakepath) a zadat heslo k němu.
  • PDF soubor s výsledným podáním vypadal na obrazovce v Acrobat Readeru bez chyby, ale při vytištění chyběly některé písmenka s diakritikou, např. "Ř". Což je u daňového pŘiznání dost nepříjemné. Pomohlo zaškrtnout v Acrobat Readeru "Print as image".
Něco z problémů mohlo být způsobeno tím, že jsem použil Windows Vista s horkou novinkou Internet Explorerem verze 8. Ale přese všechno hodnotím celou aplikaci kladně.
Přestože jsem s tím strávil dohromady víc času než vyplněním formuláře v papírové podobě a cestou do podatelny.
Příští rok už to bude znatelně rychlejší :-)

Žádné komentáře: