sobota 28. března 2015

OmniFocus 2 - zálohování databáze


OmniFocus 2 pro iPhone a iPad

Aplikace OmniFocus má databázi v souboru OmniFocus.ofocus a tento soubor je možné překopírovat ze zařízení přes iTunes (Aplikace/Sdílení souborů) na stolní počítač a zazálohovat. Soubor dokáže otevřít a přečíst OmniFocus 2 pro Mac.
(Na Macu sice vypadá OmniFocus.ofocus jako soubor, ale ve skutečnosti je to adresář se spoustou malých .zip souborů)

OmniFocus 2 pro Mac

Soubor s databází je v adresáři "~/Library/Containers/com.omnigroup.OmniFocus2.MacAppStore/Data/Library/Application Support/OmniFocus". Kromě toho si aplikace v adresáři Backups dělá automaticky záložní kopie. K záložním kopiím se dá dostat z menu: "File/Show backups...".
Pokud člověk zálohuje Mac pomocí Time Machine, tak jsou data zálohována dostatečně.

Zálohování na Omni Sync serveru

Pokud si člověk nešťastnou náhodou něco smaže a není možné si databázi obnovit vlastními silami, je možné požádat o obnovu Omni Group - samozřejmě jen za předpokladu, že člověk používal jejich Sync Server pro synchronizaci dat.
Podle http://support.omnigroup.com/sync_server_backups dělá Omni Sync zálohy jednou denně, uchovává je týden a 45 dní uchovává týdenní zálohy. V případě nouze je možné se na ně obrátit a požádat o obnovení nějaké starší verze. Nejde o zaručenou službu, nespoléhat se na to!

Žádné komentáře: